Review รีวิวจากผู้ใช้จริง

รีวิวเซรั่มแก้ผมหงอกเนเจอร์-ดี ผลลัพธ์หลังจากใช้ด้วยตัวผมเองนะครับ

สีของสมุนไพรจะช่วยปิดผมขาว ทำให้ผมเข้มขึ้นทันทีที่ฉีด หลังจากปล่อยทิ้งไว้เซรั่มจะค่อยๆซึมเข้าสู่เส้นผมวันละนิดๆ ผมขาวค่อยๆเปลี่ยนเป้นสีน้ำตาล และเข้มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้

review-เซรั่มแก้ผมหงอก ผมบาง
* ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

รีวิวเซรั่มแก้ผมหงอก ผมบาง เนเจอร์-ดี จากลูกค้าที่ใช้จริง

ความเห็นจากลูกค้าที่ใช้เซรั่มแก้ผมหงอก ผมบาง เนเจอร์-ดี